Vedení Ostrova pokračuje v návštěvách školek

02.10.2018
Tento týden byl v rámci pravidelných návštěv příspěvkových organizací města uzavřen okruh po mateřských školách. V úterý 25. září  si vyhradilo vedení města prostor pro prohlídku mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996, příspěvkové organizaci. Vedoucí učitelka MŠ Jarmila Jägerová provedla starostu města a 2. místostarostku třídami od těch nejmenších, dvouletých a tříletých, až po předškolní děti či děti s odkladem školní docházky. Ve třídě myšek je zapsáno pro školní rok 19 dvouletých a 6 tříletých dětí. Ve třídě opiček je 24 dětí, ve třídách žabiček a soviček je po 23 dětech. MŠ je tedy pro školní rok 2018/2019 dle aktuálního stavu naplněná.

V každé třídě děti předvedly hostům svůj dopolední program – např. ve třídě žabiček tancovaly mazurku, ve třídě soviček se děti věnovaly smyslovému poznávání – ochutnávání ovoce se zavázanýma očima. Dalšími tématy, která zazněly, byla např. problematika potravinové alergie u dětí či způsob řešení podávání léků, které musí děti pravidelně užívat ad. Obligátním tématem byla inkluze v předškolním zařízení.

Starostu a 2. místostarostku také zajímal aktuální technický stav objektu školky, příp. nedostatky, debata se vedla okolo úpravy zeleně na školním pozemku a doplnění dalších herních prvků pro děti.

Ve středu 26. září zbývalo si prohlédnout Mateřskou školu Ostrov, Palackého 1045, příspěvkovou organizaci, a Mateřskou školu Ostrov, Halasova 765, příspěvkovou organizaci.

Kromě standardní prohlídky budov a jednotlivých tříd MŠ se i zde diskutovalo nad otázkami technického stavu školek, využití školních zahrad, jak se osvědčilo nové oplocení pozemků, co je potřeba dokončit či doplnit uvnitř i vně MŠ ad.

V MŠ Palackého vedla ředitelka Šárka Gabrielová debatu s radními nad systémem odměňování ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací města.

V MŠ Halasova se ředitelka Jolana Nečová pochlubila novými didaktickými pomůckami, sportovním náčiním a dalšími herními a doplňující prvky na školní zahradě, novým zabezpečováním systémem v MŠ. Hovořila o projektu Šablony II, které administruje MŠMT v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání, ukázala návštěvníkům nový koutek polytechnického vzdělávání ad.

V prohlídkách příspěvkových organizací  města se bude pokračovat. Na pořadu dne budou základní školy.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Karlovarska